Καινοτόμο σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιάς στα Κτήματα Καρέλλα, Βορρέ και Συγγρού

Καθώς προχωράμε προς τους καλοκαιρινούς μήνες, ο Δήμος Αμαρουσίου τοποθετεί σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιάς για την επιτήρηση του Κτήματος Καρέλλα- Κτήματος Βορρέ και σχεδόν όλου του Κτήματος Συγγρού, με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική πυρανίχνευση μέσω πλήρους αυτοματοποιημένου ψηφιακού συστήματος θερμικών καμερών και της άμεσης ειδοποίησης σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος.

Πρόκειται για μια καινοτόμο μέθοδο για να ενισχυθούν τα μέτρα πρόληψης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου για την προστασία του αστικού και περιαστικού πρασίνου της πόλης.

Κάθε θερμική οπτική κάμερα θα κάνει σάρωση σε εύρος 180 μοιρών με στόχο τη συνολική κάλυψη της δασικής έκτασης γύρω από το σταθμό βάσης. Η ημιφαιρική κάμερα θα καλύπτει επίσης όλη την περιοχή γύρω από το σταθμό βάσης για τη συνολική επιτήρηση της περιοχής του σταθμού, με στόχο την ασφάλεια και την αποτροπή βανδαλισμών. Θα τοποθετηθεί επίσης συσκευή (Ι/Ο box) για την επιτήρηση του πυροσβεστικού συγκροτήματος που πρόκειται να εγκατασταθεί μέσω ψυχρών επαφών, καθώς και PoE Switch για την τροφοδοσία των καμερών και τη διασύνδεσή τους. Σε υφιστάμενο υπολογιστή του κέντρου ελέγχου θα εγκατασταθεί σχετική πλατφόρμα για τη συνολική διαχείριση και εποπτεία του συστήματος.

Ας ευχηθούμε όλοι να έχουμε ένα καλοκαίρι χωρίς πυρκαγιές και άλλες δυσάρεστες καταστάσεις. https://maroussi-news.gr

Related Posts