Επιχείρηση αποµάκρυνσης του αµιάντου από τις πυρόπληκτες περιοχές

ε διαδικασίες κατεπείγοντος θα ξεκινήσει τις επόµενες ηµέρες η δεύτερη φάση για την αποξήλωση και την αποµάκρυνση αµιαντούχων υλικών από τις πληγείσες από τις πυρκαγιές του περασµένου Ιουλίου περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής. Οι ανάδοχοι για την επέκταση του έργου αναµένεται να ανακηρυχθούν σήµερα.

Σύµφωνα µε πηγές του υπουργείου Υποδοµών, έως τώρα, κατά την πρώτη φάση του έργου προϋπολογισµού 2 εκατοµµυρίων ευρώ, έχουν αποµακρυνθεί αµιαντούχα υλικά από περίπου 300 οικήµατα που είχαν κριθεί κατεδαφιστέα (κόκκινα). Ωστόσο η ύπαρξη αµιάντου σε πλήθος οικηµάτων οδήγησε στην επέκταση του έργου και την έγκριση πρόσθετου προϋπολογισµού ύψους 2 εκατοµµυρίων ευρώ, µε στόχο να αποµακρυνθεί ο αµίαντος από τα υπόλοιπα «κόκκινα» κτίρια, αλλά και την αποξήλωση, αφαίρεση και αποµάκρυνση στοιχείων αµιάντου από τα «κίτρινα» και επισκευάσιµα, προκειµένου να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασής τους σε όλες τις πληγείσες περιοχές των δήµων Ραφήνας-ΠικερµίουΜαραθώνος και Μεγαρέων.

Ωστόσο, σύµφωνα µε καταγγελίες των κατοίκων, οι οποίοι µέσω των σωµατείων τους έχουν καταφύγει σε εξώδικες διαµαρτυρίες τόσο κατά του υπουργείου όσο και κατά των δηµοτικών Αρχών, η επιχείρηση αποµάκρυνσης του αµιάντου θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί από το τέλος της προηγούµενης χρονιάς. Σε έγγραφά τους µάλιστα ανέφεραν ότι δύο µήνες µετά τη λήξη αυτής της συµβατικής υποχρέωσης ορισµένα συλλεχθέντα τοξικά υλικά παρέµεναν σε σάκους εκτός των κτιρίων και δεν είχαν προωθηθεί, όπως έπρεπε, προς αποθήκευση και περαιτέρω διάθεση σε ειδικά διαµορφωµένες δοµές.

Επιπλέον κατήγγειλαν ότι δεν είχε καν ξεκινήσει η περισυλλογή σε δεκάδες κτίρια, ενώ υπήρχαν θρυµµατισµένα αµιαντούχα υλικά εντός πολλών οικοπέδων από βοηθητικές και άλλες κατασκευές. Να σηµειωθεί ότι η χρήση αµιαντούχων υλικών σε αυτές τις περιοχές ήταν εκτεταµένη, δεδοµένου ότι πολλά από τα οικήµατα είχαν ανεγερθεί τις δεκαετίες ’60 και ’70 και φέρουν δοµικά στοιχεία, δηλαδή στέγες και µονώσεις, από αµίαντο, ο οποίος πλέον θεωρείται καρκινογόνος.

Παράταση

Εως τις 31 ∆εκεµβρίου 2019 παρατείνεται η ισχύς των αδειών επισκευής κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισµούς, πυρκαγιές ή κατολισθήσεις, οι οποίες είχαν εκδοθεί από την 1/3/2011 έως τις 31/12/2015 και έχουν λήξει ή θα λήξουν εντός του έτους. Στο διάστηµα αυτό θα πρέπει να έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της β’ δόσης στεγαστικής συνδροµής, την οποία πολλοί δικαιούχοι από παλαιότερες φυσικές καταστροφές δεν είχαν λάβει. Σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση του υπουργού Υποδοµών, Χρήστου Σπίρτζη, οι προθεσµίες που αφορούν στη διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδροµής για την αποκατάσταση κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισµούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις από το 2006 µέχρι και το 2012, και για τις περιπτώσεις που έχουν λήξει ή λήγουν οι αντίστοιχες προθεσµίες, έχουν ως εξής:

  • Ορίζεται καταληκτική ηµεροµηνία η 31/12/2019 για την κατάθεση δικαιολογητικών για τη χορήγηση β’ ή γ’ δόσης στεγαστικής συνδροµής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση µε αγορά υπό ανέγερση κτιρίου ή αποπεράτωση κτιρίου.
  • Για τις περιπτώσεις που η αίτηση για β’ δόση στεγαστικής συνδροµής έχει υποβληθεί µέχρι 31/12/2019, ορίζεται προθεσµία δύο ετών από την έκδοση της β’ δόσης για την υποβολή αίτησης για χορήγηση γ’ δόσης, εφόσον αυτή προβλέπεται.

Related Posts