Με διαδικασίες εξπρές θα κατασκευαστεί το πάρκο αναψυχής στο Μάτι

Με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, θα υλοποιηθεί το έργο για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου δασικής αναψυχής στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα στο «Μάτι» που καταστράφηκε στη φονική πυρκαγιά το καλοκαίρι του 2018.

Την απόφαση πήρε τις προηγούμενες μέρες το ΥΠΕΝ, ώστε το έργο προϋπολογισμού 917.377,68 ευρώ να κάνει χρήση των προβλέψεων του νόμου των δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες αναφέρουν τη σχετική διαδικασία εφόσον δεν είναι δυνατή η τήρηση από πλευράς της αναθέτουσας αρχής των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.

Το ΥΠΕΝ επικαλείται κατεπείγουσα ανάγκη για επιτάχυνση των διαδικασιών ανάθεσης του έργου, με στόχο την αποκατάσταση και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και η δημιουργία και λειτουργία εντός του ακινήτου, κοινόχρηστου χώρου δασικής αναψυχής για τους κατοίκους της περιοχής και τους επισκέπτες της, το αργότερο μέχρι τις 30.11.2022.

Για την ανάθεση των σχετικών έργων, υπηρεσιών και προμηθειών που απαιτούνται για τη δημιουργία του χώρου αναψυχής, εφαρμόζονται σύμφωνα με την απόφαση οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης του Ν. 4412/2016, ανεξάρτητα από την εκτιμώμενη αξία του εν λόγω έργου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

Το έργο, στο σύνολό του, εκτελείται από τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής, υπό την καθοδήγηση της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Related Posts