Μάτι Προετοιμασία για την ανάρτηση του δασικού χάρτη.

Σε εφαρμογή του άρθρου 48 ν. 4685/2020 και της 64663/2956/03.07.2020 (Β’ 2773) Υπουργικής Απόφασης, ζητήθηκαν από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού της Χώρας, τα όρια των περιοχών του άρθρου 1 της ανωτέρω ΥΑ, με σαφή και διακριτή αναφορά στα στοιχεία τής κάθε πράξης, που παράγει τις έννομες συνέπειες, ώστε να αναμορφωθούν οι δασικοί χάρτες εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών (σχετ. το 71077/1940/20.07.2020 έγγραφό μας).

Δεδομένης, όμως, της μικρής ανταπόκρισης των ΟΤΑ, καθώς και των αποκλίσεων που εντοπίζονται στα υποδειχθέντα όρια και προς αποφυγή των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν κατά το παρελθόν, και της επακόλουθης άσκοπης ταλαιπωρίας πολιτών και υπηρεσιών μέσω υποβολής (ατελώς) αντιρρήσεων, συνδυαστικά με τις ειδικότερες διατάξεις της παρ. 3 αρθ. 23 ν. 3889/2010, κρίνεται σκόπιμο οι περιοχές που υποδείχθηκαν είτε με την προηγούμενη (άρθρο 23 παρ. 1 και 2 του ν. 3889/2010) είτε με την παρούσα διαδικασία (άρθρο 48 ν. 4685/2020 και της ανωτέρω ΥΑ), να εξαιρεθούν, επί του παρόντος, της θεώρησης και ανάρτησης των δασικών χαρτών.

Οι ανωτέρω περιοχές, θα συμπληρώσουν τον δασικό χάρτη σε επόμενο στάδιο, αφού πρώτα εξασφαλιστεί η ακριβής χωροθέτηση και ψηφιοποιημένη απεικόνιση των εκτάσεων που εμπίπτουν στις αντίστοιχες διοικητικές πράξεις με σαφή αναφορά στην κάθε μια εξ αυτών και στη συνέχεια θα τύχουν του προβλεπόμενου εκ των κειμένων διατάξεων ειδικού (άρθ. 24 ν. 3889/2020) ή συμπληρωματικού χειρισμού (ανάρτηση).

Η ψηφιακή επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων και η δημιουργία των αντίστοιχων εξαιρούμενων περιοχών (πολυγώνων), κατόπιν συνένωσης όλων των διαθέσιμων στοιχείων, υλοποιείται με μέριμνα της υπηρεσίας μας. Τα σχετικά αρχεία, θα σας αποσταλούν ώστε να εξαιρεθούν οι εν λόγω περιοχές από το περιεχόμενο της θεώρησης και ανάρτησης του δασικού χάρτη. Τυχόν επιπλέον στοιχεία με ανάλογες περιοχές, που κατατέθηκαν απευθείας στις υπηρεσίες σας, παρακαλούμε να περιέλθουν άμεσα σε μας (Δνση Δασικών Έργων & Υποδομών), αν δεν έχουν ήδη αποσταλεί, για την επεξεργασία και εσωμάτωση στα παραπάνω αρχεία.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία των ΣΥΑΔΧ, ρυθμίζονται στο κεφ. 4 «ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ» της 146776/2459/21.10.2016 ΥΑ (Β’ 3532). Εφόσον για τη λειτουργία των ΣΥAΔΧ απαιτούνται υποστηρικτικές εργασίες, σε συνέχεια συνεργασίας μας με τα γραφεία των οικείων Γενικών Διευθυντών Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων, να μας αποσταλεί σχετικό τεκμηριωμένο αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη ότι από 01.01.2021 και μέχρι την έκδοση του νέου Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου για το 2021 δεν θα υφίσταται δυνατότητα ενδιάμεσης χρηματοδότησης (σχετικό και το ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/117602/3595/07.12.2020 έγγραφο).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ
Κων/νος Αραβώσης

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Related Posts