Το 2016 έλαβε το πτυχίο της με το οποίο κατέχει τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master) στις «Καλές Τέχνες» στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Η Σουλαχάκη έχει ήδη συμμετάσχει σε διάφορες σημαντικές εκθέσεις συμπεριλαμβανομένου του «Salo VIII» στο Παρίσι της Γαλλίας, στο Γκστάαντ της Ελβετίας, στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε διάφορες άλλες.