Μάτι: Νέα δικαστική απόφαση μία ημέρα πριν την εισαγγελική πρόταση – 180.000 ευρώ σε συγγενή θύματος!

Μία νέα απόφαση με την οποία επιδικάζει αποζημίωση ύψους 148.000 ευρώ σε συγγενή θύματος της τραγωδίας στο Μάτι, εξέδωσε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, την οποία δημοσιεύει το documentonews.gr.

Πρόκειται για την υπ’ αριθμόν 1645/2024 δικαστική απόφαση η οποία εξεδόθη μετά από προσφυγή συγγενούς θύματος σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου. Το Δικαστήριο επιρρίπτει ευθύνες στην Περιφέρεια Αττικής, την Πυροσβεστική, τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αλλά και το Δήμο Μαραθώνα για την τραγωδία.

Είναι μία ακόμη απόφαση της Διοικητικής Δικαιοσύνης με την οποία αναγνωρίζεται ευθύνη του Δημοσίου. Όλα αυτά λίγες ώρες πριν ο εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών όπου διεξάγεται η ποινική δίκη για το Μάτι, αναμένεται να διατυπώσει την πρότασή

Πιο αναλυτικά η απόφαση του διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εξεδόθη μετά από προσφυγή συγγενούς θύματος, η οποία έχασε τη 46χρονη μητέρα της την ημέρα της τραγωδίας. Το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρξαν «παραλείψεις» μίας σειράς κρατικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Μαραθώνα και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Παραλείψεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Συγκεκριμένα σε ότι αφορά τις παραλείψεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, το Δικαστήριο έκρινε μεταξύ άλλων ότι «δεν υπήρξε πλήρης και η ενδεδειγμένη κινητοποίηση του επιχειρησιακού βραχίονα της Γ.Γ.Π.Π., ήτοι όλων των εναέριων και επίγειων μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος», «ορθή διασύνδεση και ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για επικινδυνότητα της επίδικης πυρκαγιάς»,

«δεν αξιοποιήθηκαν συντονισμένα όλες οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, της ΕΛ.ΑΣ. και των τοπικών φορέων για την κατάσβεση της φωτιάς και τη διάσωση των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής», κτλ.

Οι «παραλείψεις» αυτές, όπως επισημαίνεται στη δικαστική απόφαση, «συνέδραμαν στη μη έγκαιρη αναχαίτιση και κατάσβεση της φωτιάς με συνέπεια ότι η πυρκαγιά έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις και αυτοκατασβέστηκε μόνο όταν έφτασε στο θαλάσσιο μέτωπο Μάτι – Κόκκινο Λιμανάκι, λόγω της μη ύπαρξης πλέον καύσιμης ύλης».

Πλημμέλειες και παραλείψεις από ΠΣ

Σε ότι αφορά την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Δικαστήριο έκρινε ότι «σε επίπεδο πρόληψης δεν ελήφθησαν μέτρα έκτακτης ανάγκης και συγκεκριμένα δεν ελήφθη μέριμνα ώστε να υφίσταται επαρκής εναέρια επιτήρηση στην Αττική και δη από τις πρώτες επικίνδυνες από άποψη πυρκαγιών ώρες». Επίσης δεν μερίμνησαν εγκαίρως «για τη μεταστάθμευση των εναέριων μέσων», «ενώ εγκρίθηκαν λανθασμένες επιχειρησιακά εκτροπές εναέριων μέσων πυρόσβεσης σε άλλες περιοχές που δεν παρουσίαζαν κίνδυνο, όπως στο Σουσάκι- Καλαμάκι- Ίσθμια Κορινθίας», παρά το γεγονός ότι η φωτιά που ήταν σε εξέλιξη στη MOTOR OIL «δεν προκαλούσε ιδιαίτερη ανησυχία και ήταν υπό έλεγχο από τις επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης».

Το Δικαστήριο αναγνώρισε με την απόφαση που εξέδωσε και άλλες «παραλείψεις» της Πυροσβεστικής, όπως για παράδειγμα ότι «δεν κινητοποιήθηκαν άμεσα όλα τα διαθέσιμα επίγεια μέσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή Νταού Πεντέλη». Επίσης, όπως υπογραμμίζεται «τα αρμόδια όργανα του Π.Σ. δεν ενημέρωσαν έγκυρα και έγκαιρα τα αρμόδια στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και των Ενόπλων Δυνάμεων για την κατεύθυνση και την επικινδυνότητα της πυρκαγιάς και δεν φρόντισαν να υπάρχει ορθή διασύνδεση και συντονισμός του Ε.Σ.Κ.Ε. με αυτά

«Κατόπιν τούτων, το Δικαστήριο κρίνει ότι τα όργανα του Π.Σ. υπερέβησαν τα άκρα όρια της διακριτικής τους ευχέρειας κατά την άσκηση της αρμοδιότητας τους ως προς τη διαχείριση της επίμαχης πυρκαγιάς, κινητοποιώντας ανεπαρκείς εναέριες και επίγειες δυνάμεις για το συντονισμό και την πραγματοποίηση των επιχειρήσεων ελέγχου της, και στην περίπτωση της ορθής διασύνδεσης και ενημέρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών του και των φορέων πολιτικής προστασίας και της ΕΛ.ΑΣ. άσκησαν τουλάχιστον πλημμελώς έως και καθόλου την αρμοδιότητά τους» τονίζεται στη δικαστική απόφαση.

Τι δεν έπραξε η Περιφέρεια Αττικής

Σε ότι αφορά την Περιφέρεια Αττικής το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι υπήρξαν «παραλείψεις σε προληπτικό επίπεδο». Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται, «δεν φρόντισαν για την εκτέλεση προγραμμάτων για την αποψίλωση και απομάκρυνση ξηρής φυτικής βιομάζας από τις φυτεμένες νησίδες και τα πρανή της Λεωφόρου Μαραθώνος», «δεν φρόντισαν.. για την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων ούτε σε προληπτικό ούτε σε κατασταλτικό επίπεδο ώστε να υπάρχει άμεσος συντονισμός και άμεση διάθεση των επιχειρησιακών μέσων σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς» κτλ.

Πιο αναλυτικά σε ότι αφορά την Περιφέρεια Αττικής επισημαίνεται στη δικαστική απόφαση:

«Το Δικαστήριο κρίνει ότι εξαιτίας και των ως άνω συνδυασμένων παραλείψεων των οργάνων της Περιφέρειας Αττικής υποβοηθήθηκε πλημμελώς το έργο του Π.Σ. και των λοιπών επιχειρησιακών δυνάμεων για την καταστολή της επίδικης δασικής πυρκαγιάς και τη διάσωση των πολιτών που διέτρεχαν κίνδυνο, υπήρξε άγνοια και σε κάθε περίπτωση όχι σφαιρική, πλήρης, επίκαιρη και σαφής πληροφόρηση για την τρέχουσα κατάσταση και την εξέλιξη της δασικής πυρκαγιάς, δεν υπήρξε συντονισμός και κινητοποίηση όλου του διαθέσιμου δυναμικού και μέσων της εναγομένης ώστε να αντιμετωπίσει και διαχειριστεί αυτοτελώς και επιτυχώς την επίδικη δασική πυρκαγιά συντελώντας στην ελαχιστοποίηση των δυσμενών συνεπειών αυτής και της διακινδύνευσης της ζωής και υγείας των πολιτών, ούτε και ενημέρωση των τελευταίων ώστε να μεριμνήσουν για την αυτοπροστασία τους και τις δέουσες ενέργειες σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση της επίδικης δασικής πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να μην αναχαιτισθεί, ελεγχθεί αλλά να εξαπλωθεί πολύ γρήγορα, με συνακόλουθη τραγική συνέπεια το θάνατο 102 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και η μητέρα της ενάγουσας»

Δεν είχε μεριμνήσει ο Δήμος Μαραθώνα

Σειρά παραλείψεων αναγνώρισε όμως το Δικαστήριο και για το Δήμο Μαραθώνα. Όπως για παράδειγμα ότι δεν «προέβη δια των οργάνων του, ως όφειλε, στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των οικοπέδων των ιδιοκτητών που δεν ανταποκρίθηκαν στις σχετικές υποχρεώσεις τους», «δεν συζήτησε… θέματα σχετικά με την απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης από οικοπεδικές εκτάσεις, μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας κατά τις μέρες υψηλής επικινδυνότητας, τη διασφάλιση της επικοινωνίας και το συντονισμό της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από δασικές πυρκαγιές» κτλ.

«Ο θάνατος της μητέρας της ενάγουσας, όπως και των λοιπών, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, εφόσον τα αρμόδια όργανα του Δήμου Μαραθώνος είχαν μεριμνήσει για τα ως άνω αναφερόμενα και προεχόντως για την πρόληψη και ετοιμότητα του δυναμικού και μέσων του εναγομένου Δήμου αναφορικά με τη διαχείριση πυρκαγιάς και ακολούθως στην καταστολή της πυρκαγιάς δια της συνδρομής με τα διαθέσιμα μέσα και το προσωπικό τους και, στη συνέχεια, για την ανταλλαγή πληροφοριών με τους λοιπούς αρμόδιους φορείς προς ενημέρωση των πολιτών και συνδρομή στη διάσωσή τους στην περιοχή ευθύνης του, δια της έγκαιρης αποστολής υλικών δυνάμεων και ανθρώπινου δυναμικού» τονίζεται στη σχετική απόφαση.

«Περιμένουμε και το ποινικό δικαστήριο»

Ο δικηγόρος της άτυχης κοπέλας που έχασε τη μητέρα της, Δημήτρης Σκύφτας ο οποίος χειρίστηκε νομικά στην υπόθεση, σε δήλωση του στο documentonews.gr υπογραμμίζει: «Πρόκειται ίσως για την σπουδαιότερη απόφαση που έχει εκδοθεί από τη διοικητική δικαιοσύνη, καθώς περιέχει πλήρες σκεπτικό και απόδοση ευθυνών σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η εντολέας μας αισθάνεται δικαιωμένη και περιμένει και το ποινικό δικαστήριο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων».

Related Posts