Φωτιά στο Μάτι: Νέα δικαστική απόφαση – Αποζημίωση 280.000 ευρώ σε συγγενείς θύματος

Νέα αποζημίωση για τη φονική φωτιά στο Μάτι και συγκεκριμένα 280.000 ευρώ σε συγγενείς θύματος επιδίκασε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας το οποίο αναγνώρισε αστική ευθύνη του Δημοσίου λόγω πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή τον Ιούλιο του 2018.

Η αγωγή αποζημίωσης στρεφόταν κατά του Ελληνικού Δημοσίου, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαραθώνα, για «παρανομίες κατά την από 23.7.2018 πυρκαγιά, με συνέπεια τον θάνατο συγγενούς των εναγόντων, ηλικίας 74 ετών».

Όπως και στις προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις δεν στοιχειοθετούνται ευθύνες για την Περιφέρεια Αττικής και το Δήμο Μαραθώνα, αντιθέτως όμως προκύπτουν σύμφωνα με το Δικαστήριο παραλείψεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αλλά και της ΕΛΑΣ.

«Η παράλειψη των οργάνων του Πυροσβεστικού Σώματος να παράσχουν στα όργανα της ΕΛΑΣ πλήρη και διαρκή ενημέρωση για την πορεία και την επικινδυνότητα της πυρκαγιάς και να αιτηθούν εγκαίρως τη συνδρομή τους για την διαχείριση της κυκλοφορίας στην περιοχή, συντονίζοντας την δράση τους, η παράλειψη των οργάνων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας να προβούν στις προβλεπόμενες ενέργειες για τον συντονισμό και συνεργασία των εμπλεκόμενων στην διαχείριση της πυρκαγιάς υπηρεσιών, η παράλειψη των οργάνων της ΕΛΑΣ να λάβουν τα αναγκαία και επαρκή μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας που ήταν πρόσφορα να αποτρέψουν την είσοδο των οχημάτων στο Μάτι και η παράλειψη έγκαιρης προειδοποίησης και πληροφόρησης των πολιτών, μέσω του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου της Πολιτικής Προστασίας, σχετικά με τον επικείμενο και πραγματικό κίνδυνο που διέτρεχαν κατευθυνόμενοι προς την παραπάνω περιοχή, συνιστούν υπέρβαση των άκρων ορίων της διακριτικής τους ευχέρειας και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του συγγενούς των εναγόντων, ώστε υφίσταται εν προκειμένω αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της παράνομης συμπεριφοράς των οργάνων του εναγόμενου Ελληνικού Δημοσίου και της επελθούσας ζημίας» επισημαίνεται.

Όπως μάλιστα τονίζεται στην απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου «δεν συντρέχει διακοπή του αιτιώδους συνδέσμου λόγω της συνδρομής γεγονότος ανωτέρας βίας, διότι οι ανωτέρω παράνομες παραλείψεις των οργάνων του εναγόμενου Ελληνικού Δημοσίου δεν αφορούν στην αποτροπή και στην κατάσβεση της επίμαχης πυρκαγιάς, ούτε στην παράλειψη εκκένωσης της περιοχής, ούτε από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου προκύπτει ότι ελήφθησαν μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης από τα ανωτέρω όργανα του Ελληνικού Δημοσίου, για την προστασία της ζωής των ανθρώπων εντός της πληττόμενης περιοχής, ενώ ο αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή ήταν εκ των προτέρων γνωστός».

Για τους λόγους αυτούς «αναγνωρίζεται η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταβάλει ποσά για χρηματική ικανοποίηση της ψυχικής οδύνης των πέντε εναγόντων, συνολικού ύψους 280.000 ευρώ» dikastiko.gr

Related Posts