Μάτι Μιλάμε Χωρίς Μοντάζ με τη Φωτεινή Νάσσου 4 χρόνια μετά την φονική πυρκαγιά

Μιλάμε Χωρίς Μοντάζ με τη Φωτεινή Νάσσου. Τέσσερα χρόνια μετά την φονική πυρκαγιά στο Μάτι οι κάτοικοι δεκάδων οικισμών στη ΒΑ προσπαθούν να επουλώσουν τις πληγές τους δυστυχώς χωρίς την συνδρομή της πολιτείας.

Το κράτος πεισματικά κλείνει αυτιά και μάτια, χαρακτηρίζοντας “δασικά” τα οικόπεδα που αγόρασαν 40 χρόνια πριν με επίσημα έγγραφα

Related Posts